ข่าวกิจกรรม

รายการทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวบุคลากรผู้อาวุโส ประจำสำนักหอสมุด
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ.2566
10 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมงานการแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
25 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ ชาวหอสมุด เอ้ย ! .. เอ้ย ! ถามไรตอบได้ ! … ได้ !!
14 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย
8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมการจัดกิจกรรมงาน Job Fair by CMRU 2024
6 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 14
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวอรวรา ใสคำ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดต้อนรับและให้บริการพื้นที่แก่คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรม หัวข้อ Gale Empowering Research
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ครั้งที่ 3
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนอ้างอิงตามรูปแบบ American Psychological Association (APA)
29 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ.2567
26 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การนัดหมายผ่าน google Calendar สำนักหอสมุด และFlash Library news ข่าวสารทันใจ
25 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Tiansheng อาจารย์ประจำ International Education Center, Guangxi Arts University ประเทศจีน
19 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้น Reference Database & SSL-VPN
18 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14
16 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini Workshop เรื่อง พิชิตฝุ่นจิ๋ว ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DIY
22 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมนานาชาติ เทศกาลแห่งความสุข The Christmas Tree Light Up
21 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
20 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
4 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นและการใช้งาน e-Books, e-Magazines และ E-newspaper
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การสัมมนา ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ Dr.Katia JUHEL,Director of them libraires of the Ecole francaise d’Extreme-Orient ประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
30 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์
27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
25 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดต้อนรับและให้บริการพื้นที่แก่คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
29 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
14 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ร่วมงานกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง (๑ ศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt : เกมล่ามหาสมบัติ
10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมบรรยายในโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทักษะดิจิทัล)
8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop หนังสือทำมือ
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมยุวบรรณารักษ์ นักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ร่วมงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
29 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
14 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)
8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2566
28 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ Inventory มาดูสิ๊ ว่าทำอย่างไร
27 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2566
25 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
25 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ มาดู Netflix ห้อง (สมุด) เรามั้ย?
20 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ
7 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน และรับเกียรติบัตรผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. 2565
3 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library Line Sticker)
30 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ
13 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก”
13 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ
2 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ (Friends of Library) ประจำปี 2566
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การบรรยายในหัวข้อ การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การบรรยายในหัวข้อ การสืบค้นผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
การบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นผลงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา”
30 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 13
30 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
23 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นและการใช้ e-Books และ e-Magazines
12 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2565
3 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมหลักสูตรการใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)
3 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน SSL-VPN
3 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมหลักสูตร e-Theses และ e-Research
1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)
28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
4 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านการออกแบบ"
29 กันยายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นในงานวิจัยทางวัฒนธรรม"
26 กันยายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 กันยายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น
5 กันยายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ
16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “โอโซนไม่ใช่ฮีโร่ แต่เป็นโล่ปกป้องเรา”
11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 41 (41st WUNCA)
10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”
8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง How to สร้างภาพลักษณ์ของห้องสมุด
8 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับคะแนนกิจกรรม Online Library Orientation 2565
4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดทำบุญสำนัก ประจำปี 2565
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ Gale Empowering Research
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกแบบ”
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565
22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินโครงการบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น
20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี “CMRU KM DAY 2022 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์”
15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ Road to Smart Library
15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น
7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 เมษายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2022
19 เมษายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้หัวข้อ สะดวกโอนไหมคะ !
7 เมษายน พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “เป็นผู้จัดการประชุมออนไลน์ให้เซียนเหมือนเรียนมา”
28 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง
24 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
21 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
14 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “ลงรายการ CMRUIR สุดต๊าซ ด้วยเทคนิคสุดจึ้ง”
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ “POP บริหารโครงการแบบมืออาชีพ”
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเรื่องการจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Friends of Library ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้
27 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
27 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรการสืบค้นและการใช้ e-Books, e-Journals และ e-Magazines
27 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ร่วมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12
17 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM ในหัวข้อ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาบุคลากร Training Report
11 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
6 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการสภาวะวิกฤตฝุ่นควัน"
6 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง การจัดการเอกสารมรดกความทรงจำสู่ฐานข้อมูลดิจิทัล (Management of the Documentary Heritage to Digital Database)
7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ.2564
7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้ารับรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร e-Theses และ e-Research
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดอบรมการใช้โปรแกรม Copyleaks เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
การประชุม คณะอนุกรรมการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
บุคลากรสำนักหอสมุดร่วมการสัมมนาวิชาการสารสนเทศศาสตร์ออนไลน์ เส้นทางสู่อาชีพ “คนทำสื่อ”
11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกม ล่ามหาสมบัติ
29 กันยายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Green Office ทำอย่างไรให้ยั่งยืน และการพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค New Normal
29 กันยายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมรายงานภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าข้อมูล
24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ“การสร้างแรงจูงใจและเทคนิคการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรห้องสมุดในยุคโควิด-19”
24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รอบรู้เรื่องเครื่องมือออนไลน์ Google Application 1”
6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
จัดการอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์"
6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรการแนวทางการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากแผ่นดินไหวและการป้องกันอัคคีภัย
6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการเห็ดสารพัดความสุข
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูในยุคศตวรรษที่ 21”
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย”
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
เลื่อนกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ
29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกแบบอย่างมืออาชีพ สไตล์ CANVA
4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่องานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมไลฟ์สดหัวข้อ
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนอย่างไรให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU library KM Day 2021 ออนไลน์ ในหัวข้อ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปี2564
30 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ตัดตุงไส้หมู”
9 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง Electronic information for decision
8 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM เรื่อง calling line by e_doc 2021
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
12 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ Google Classroom กับงานอบรมผู้ใช้บริการ
10 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM หัวข้อ Books Suggestion Service บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
5 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ : Friends of Library
3 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11
1 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้ต้อนรับนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง เชียงใหม่ ศรช.เอ็มพาวเวอร์
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop ดอกกุหลาบจากกระดาษสา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรการจัดการความรู้ KM
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11
13 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “ วิธีการจัดเก็บ เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ”
13 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง “ขอไข่หรรษา ข้างในนั้นหนาจะเป็นอะไร”
28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรมโครงการ Library Care the Bear
17 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563
15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
15 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำความเชื่อมโยง สำนักหอสมุด ปีงบประมาณ 2564
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย(Smart Users)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop “จีบคลีนพิชิตใจเธอ”
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.2563
28 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563
25 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ และงานเลี้ยงแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2563
25 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
22 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่องห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
14 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
10 กันยายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประกวดภาพถ่าย กิจกรรม แชะ&แชร์ หัวข้อ CMRU Library New Normal
27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุด
18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop การวาดภาพสีน้ำ
17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมโครงการ Happy Workplace
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการอบรมสำหรับห้องสมุด : สุข สนุก ปลูกการเรียนรู้
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมการสืบค้นสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Pre-University) ในหัวข้อ “Smart users : Smart teachers”
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดฝึกอบรม เรื่องการออกแบบห้องสมุด สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัตการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด ประจำปี2563
30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
30 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ดำเนินการสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด
20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “จัดการเวลาง่ายๆ By Google Calendar”
16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
6 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
5 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร สำนักหอสมุด
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ การขับเคลื่อนการบริการสำนักหอสมุด ด้วยการจัดการความรู้และนวัตกรรม
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการดำเนินการจัดการความรู้ (KM)
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม
20 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40
20 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
16 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10
15 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
12 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
20 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการ Smart User: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า
18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ Friends of Library
18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่และการประชุมวิชาการ เรื่อง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2019
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดทำกระทง
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย
26 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเชิญชม นิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม
26 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น
27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การอบรมรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)
26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย หัวข้อการใช้ e-Books เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0
21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายการประเมินตนเอง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประกวดการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดอบรม การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์
17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ” ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร เรื่อง การสิบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ
4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM DAY หัวข้อการบริหารเชิงรุก
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km day หัวข้อ การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
การสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Green collection
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
19 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการตัดตุงล้านนา ภูมิปัญญาคนเมือง
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดศูนย์แม่ริม
3 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าอบรมการออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลเพื่อจัดเก็บสารสนเทศสำนักงานและจดหมายเหตุขององค์กร
27 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
26 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
15 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
14 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
12 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
8 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด เข้าอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ
4 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด จัดโครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ณ ห้องโถง สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม"
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ "ศุกร์สุขสันต์"
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวจิตรดา หมั่นขีด ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมเต็มความรู้ หัวข้อ “KM กับการบริการเชิงรุก”
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมจัดทำห้องสมุดตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 10/2562
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุดเข้าร่วมจัด นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ Library 4.0 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวกิจกรรม
สำนักหอสมุด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562