สำนักหอสมุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

22 กันยายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดงานแสดงมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด   เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย คุณไพวรรณ ท้าวเคหะ และคุณสุพจน์ บัวสุข ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับสำนักหอสมุด และผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลาและอวยพรให้แก่บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ด้วย

ในงานได้มี ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกษียณ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง ภายในงานยังมีการจัดฉายวีดิทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้เกษียณอายุราชการ และเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงของบุคลากรในชุดต่างๆ ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการด้วย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ บ้านสวนแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"