สำนักหอสมุด เข้าอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ

4 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

   

          บุคลการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการ รุ่นที่ 1 วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยเอก ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ จากชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"