สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการเห็ดสารพัดความสุข

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้ความรู้ความเข้าใจ โครงการเห็ดสารพัดความสุข กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐกิจ ปัจจุบันและอนาคต, เรียนรู้การผลิตหัวเห็ดเชื้อ และเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรือนการเพาะเห็ด วิทยากรโดยคุณเอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์ ผู้บริหารสยามเห็ดฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและการสร้างสุขในการทำงานให้บุคลากรและเพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นองค์กรการเรียนรู้แห่งสุขภาวะที่ดี

ในการอบรมครั้งนี้ทางบริษัทสยามเห็ดฟาร์ม ได้นำเอาโรงเรือนสำเร็จรูปและเชื้อเห็ดนางฟ้า มาให้ทางสำนักหอสมุดได้เรียนรู้และทดลองเลี้ยงดูเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติได้จริง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"