สำนักหอสมุดร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"