สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2567  พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และผลการติดตามแผนการของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์..ปี๋ใหม่เมือง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา รองอธิการบดี และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนัก ด้วย

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567  เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"