สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการตัดตุงล้านนา ภูมิปัญญาคนเมือง

9 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด โดยร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เผยแพร่ความรู้ การตัดตุงล้านนา ภูมิปัญญาคนเมือง โดยมีวิทยากร คือ นายวรวิทย์ ผัดเป้า เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.0 0 – 12.00 น. ณ Plearn Zone บริเวณชั้น 1 สำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"