สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายการประเมินตนเอง

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562  โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว จำนวน 12 คน

ในวันที่ 9  สิงหาคม  2562  ณ โรงแรม The Grand Morocc Hotel & Residence  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่                

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"