สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ "ศุกร์สุขสันต์"

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ ศุกร์สุขสันต์  โดยนางสาวนิตยา ทองนา กลุ่มงานสำนักงานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “เอกสารภายใน...เดินทางเส้นไหน ฉับไว ทันใจ บริการ” ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด   วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"