สำนักหอสมุดจัดการประกวดภาพถ่าย กิจกรรม แชะ&แชร์ หัวข้อ CMRU Library New Normal

27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมงานการประกวดภาพถ่าย กิจกรรม แชะ&แชร์ หัวข้อ CMRU Library New Normal

การประกาศผลรางวัลการประกวดภาพถ่าย กิจกรรม แชะ&แชร์ หัวข้อ CMRU Library New Normal   ที่ส่งเสริมให้ทุกคนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผู้ที่เข้ารับชมผลงานภาพถ่าย เพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบปกติในรูปแบบใหม่ โดยถ่ายทอดมุมมองที่น่าประทับใจ สวยงาม เต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ดีที่มีต่อสำนักหอสมุด  โดยมี อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ  รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล คือ

ผู้ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายสุรเสกข์ จะมู  โดยภาพถ่ายใช้ชื่อว่า ห่างกันก็อ่านได้ในช่วงโควิดนี้ไม่ว่าที่ไหนถ้ามีคนก็ควรห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

ผู้ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวนิจ  นิรันดร์ โดยภาพถ่ายใช้ชื่อว่าการเรีนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ผู้ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาวสุทธิตา  โคลดประโคน โดยภาพถ่ายใช้ชื่อว่า Read safety

และรางวัลชมเชยทั้ง 2 รางวัล ได้แก่ นายนนธวัช  วุฒิเฟย และนายรัชชานนท์ หมั่นขีด

และทางสำนักหอสมุดยังได้มอบเกียรติบัตรกับผู้ที่เข้าส่งภาพร่วมประกวดทุกคน ด้วย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 1  ลานกิจกรรม Learning Space สำนักหอสมุด มาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"