สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

19 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2562  พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานการประชุม และมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร สำนักหอสมุด ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์..ปี๋ใหม่เมือง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีและคณะกรรมการประจำสำนัก ด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน  2562 เวลา 13.30.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"