สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมไลฟ์สดหัวข้อ

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมไลฟ์สดหัวข้อ "แฟชั่นไร้เพศ Gender neutral style"

ในกิจกรรมนี้ได้มีการเสวนา พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อ  "แฟชั่นไร้เพศ"  โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร. ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวอรุณนี พรมนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับ Gender neutral คือ ความเป็นกลางทางเพศ หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการไม่ระบุเพศนั่นเอง และเมื่อนำมาพูดในด้านแฟชั่น จะหมายถึงสไตล์การแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือไอเท็มต่างๆ ที่มีความเป็นกลางทางเพศ ที่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถใส่ได้ เพราะไม่มีสิ่งที่มากำหนดตายตัวว่าสิ่งนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเพศใดเพศหนึ่ง

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"