สำนักหอสมุดสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการอธิการบดี และรองศาสตราจารย์.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เนื่องในวาระโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือ รวมถึงเป็นการขอขมาและรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา ส่งเสริมให้บุคลากรทะนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนา

วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"