สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

8 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ ศุกร์สุขสันต์  โดยมี นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “แบบฟอร์ม  ดี๊ดีย์ มีสไตล์ ด้วย Google Forms ”  ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด   วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.                  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"