สำนักหอสมุดสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวบุคลากรผู้อาวุโส ประจำสำนักหอสมุด

3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

บุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพร จากบุคลากรผู้อาวุโส ประจำสำนักหอสมุดจำนวน3 ท่าน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือ รับพรเพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนา ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรช่วยกันอนุรักษ์ทะนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาด้วย

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2566 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"