สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการสภาวะวิกฤตฝุ่นควัน"

6 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการสภาวะวิกฤตฝุ่นควัน" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด วิทยากรโดย อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท และนายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ จากวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำการติดตั้งระบบติดตามฝุ่นควันแบบเรียลไทม์ adiDUST by adiCET เพื่อการพัฒนาพื้นที่ห้องสมุดเป็น Safe Zone เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น และกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY เพื่อใช้งานภายในสำนักหอสมุดและที่พักของบุคลากร ด้วย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"