สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Green collection

26 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

มุมใหม่ พร้อมให้บริการ  ห้องสมุดจัดมุมสีเขียว (Green collection) ซึ่งเป็นมุมให้บริการใหม่ เพื่อการเริ่มต้นการเป็นห้องสมุดสีเขียว โดยจะมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับเรื่องห้องสมุดสีเขียวหมุนเวียนทุก ๆ 2 เดือน และเนื่องจากวันนี้ วันที่ 22 เม.ย. ของทุกปี เป็นวัน Earth day หรือวันคุ้มครองโลก ห้องสมุดจึงได้จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับเรื่องโลกของเรา มีทั้งแบบที่เป็นตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย ผู้ใช้บริการที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาดูมุมใหม่ ๆ ของห้องสมุดได้นะคะ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"