สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 96 รูป พิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสืบชะตาหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย สู่ 95 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"