สำนักหอสมุด ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้บริหาร สำนักหอสมุด ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"