สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563

15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุด และผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน เนื่องในวันทำบุญประจำปีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 ณ ห้อง Learning Space ชั้น 3 สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"