สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

14 กันยายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2566  พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นเลขานุการกล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  และการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด พร้อมกันนั้นคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิต ในการเกษียณอายุราชการของ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย ด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566  เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"