สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2567  พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี ฉบับปรับปรุง ปี 2567 และรายงานผลการติดตามแผนการของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมด้วย

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.30 -14.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"