สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การนัดหมายผ่าน google Calendar สำนักหอสมุด และFlash Library news ข่าวสารทันใจ

25 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM  โดยมี นางสาวนิตยา ทองนา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวข้อ Flash Library news ข่าวสารทันใจ  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสำนักหอสมุด ในการเปิดใช้งาน การรับส่งข่าวสารที่ถูกต้อง และนางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การนัดหมายผ่าน google Calendar สำนักหอสมุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการตารางนัดหมายกิจกรรมต่าง ๆ  ความเข้าใจในการใช้งานสามารถใช้อย่างถูกวิธี แก่บุคลากร ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00  ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"