สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563

25 กันยายน พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมทำบุญสำนักหอสมุด ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุด  ร่วมทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน เนื่องในวันทำบุญประจำปีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 ณ ศาลา Co-working space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"