สำนักหอสมุดต้อนรับและให้บริการพื้นที่แก่คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย จิตรดา หมั่นขีด

          วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566  สำนักหอสมุดต้อนรับคุณครูสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับอนุบาล 3 ในการจัดกิจกรรมวาดรูปเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน บริเวณพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ Learning Space และ มุม Green Corner ชั้น 2 สำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"