หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายการทั้งหมด
E
EBSCO eBook Collection

eBook Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จาก EBSCOhost

...

2
2EBOOK DIGITAL LIBRARY

ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ จากบริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด

...

G
Gale: e-Books

คือ ฐานข้อมูล eBooks ที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลด ไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มี บรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microso...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน

L
หนังสือมีชีวิต (Living Books)

หนังสือมีชีวิต (Living Books) เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

...

2
CU e-Libraryห้องสมุดออนไลน์

CU e-Libraryห้องสมุดออนไลน์

CU e-Book Store คือ ระบบร้านหนังสือ ChulaBook ที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือวิชาการ พร้อมที่จะผล...
เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม

B