หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายการทั้งหมด
E
EBSCO eBook Collection

eBook Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จาก EBSCOhost

...

2
2EBOOK DIGITAL LIBRARY

ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยแบบออนไลน์ จากบริษัท สแตค เทคโนโลยี จำกัด

...

G
L
หนังสือมีชีวิต (Living Books)

หนังสือมีชีวิต (Living Books) เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

...