หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

รายการทั้งหมด
E
EBSCO eBook Collection

eBook Collection หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จาก EBSCOhost


คลิปสอนการใช้งาน
G
Gale: e-Books

คือ ฐานข้อมูล eBooks ที่ทันสมัยที่สุด ใช้งานได้ไม่ต้องรอยืม-คืน ฟังเนื้อหาได้ ดาวน์โหลด ไฟล์เสียงอ่านได้ แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้ มี บรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ได้ และใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ Sign in เข้า ระบบด้วย Email ของมหาวิทยาลัย

Gale Tutorials Click


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน
L
หนังสือมีชีวิต (Living Books)

หนังสือมีชีวิต (Living Books) เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2
CU e-Libraryห้องสมุดออนไลน์

CU e-Libraryห้องสมุดออนไลน์ CU e-Book Store คือ ระบบร้านหนังสือ ChulaBook ที่เป็นศูนย์กลางของหนังสือวิชาการ พร้อมที่จะผลักดันองค์กรความรู้ด้านวิชาการให้เปลี่ยนไปในรูปแบบหนังสือดิจิตัล พบกับหนังสือและนิตยสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ที่คุณสามารถเลือกซื้อและดาวน์โหลดไปอ่านใน iPad, iPhone, iPod Touch และอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน
B
Bookcaze

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและอ่านหนังสือได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น iPhone, iPod, iPad, และ Android 


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม คลิปสอนการใช้งาน
D
Directory of Open Access Books (DOAB)

ฐานข้อมูล Directory of Open Access Books หรือ DOAB เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการหนังสือวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทุกสหสาขาวิชา


เอกสาร, คู่มือเพิ่มเติม