จัดการอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์"

6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท Gale จัดการอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์" วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Gale  ในการอบรมได้บรรยายเกี่ยวกับ การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Gale eBooks) วารสารตามสาขาวิชาต่างๆ (Gale OneFile)และการใช้เครื่องมือสำหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานข้อมูล (Gale power Research) ทั้งนี้ มี นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรมแบบออนไลน์ทั้งสิ้น 401 คน

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"