สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้เยี่ยมชมบรรยากาศภายในห้องสมุดและห้องอียิปต์ศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"