สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop การวาดภาพสีน้ำ

17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือ สู่การลงมือทำ เรื่อง การวาดภาพสีน้ำ  วิทยากร ที่ให้การบรรยายและให้คำแนะนำในการวาดภาพคือ คุณนท  มินานนท์ ศิลปินอิสระ กลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ และผู้ช่วยวิทยากรคุณอำนาจ เป็งกาสิทธิ์ บุคลากรสำนักหอสมุด ทั้งนี้วิทยากรได้นำรูปภาพของตัวเองมาแสดงเป็นนิทรรศการแกลเลอรี่รูปภาพให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้รับชมด้วย

สำหรับกิจกรรมนี้ ทางสำนักหอสมุดได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการวาดภาพสีน้ำให้ และมีผู้ให้ความสนเข้าร่วมงานจำนวนมากทั้งนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์

  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"