สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร จาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"