สำนักหอสมุดให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Tiansheng อาจารย์ประจำ International Education Center, Guangxi Arts University ประเทศจีน

19 มกราคม พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ Professor Dr. Li Tiansheng อาจารย์ประจำ International Education Center, Guangxi Arts University ประเทศจีน  ในการเข้าเยี่ยมชม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศจีนเพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบ Credit Bank ในปีการศึกษา 2567 ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"