สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

26 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ศุกร์สุขสันต์  โดยมี นางสุณี ไชยวงษ์ และนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก กลุ่มงานงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “จัดซื้อ ทันใจ ฉับไว ถูกต้อง ”  ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด   วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"