สำนักหอสมุดเชิญชม นิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม

26 กันยายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเชิญชม นิทรรศการ เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าแห่งวัฒนธรรม

จัดโดยนักศึกษาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง Music folk จากวงสึงสะไหว และชมนิทรรศการมีชีวิตเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ 4 ชนเผ่า สู่รากเหง้าเเห่งวัฒนธรรม ได้แก่ชนเผ่า ม้ง ดาราอัง ปกาเกอะญอ และลีซอ

ณ ลานหน้าหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 24 – 27 ก.ย. 2562

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"