สำนักหอสมุด ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

30 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้เกิดความสะอาด และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยงานฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าพื้นที่ทำความสะอาดในส่วนของสำนักหอสมุด ทั้ง 8 ชั้น และบริเวณโดยรอบห้องสมุด

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"