ถามบรรณารักษ์

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
  • โทรศัพท์ : (+66) 0-5388-5911
  • โทรสาร : (+66) 0-5388-5900
  • lib@cmru.ac.th , lib@g.cmru.ac.th