ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับคะแนนกิจกรรม Online Library Orientation 2565

4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านกิจกรรมได้ที่นี่ 


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"