ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมนิทรรศการผ่านจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) เรื่อง เทศกาลงานสงกรานต์กับตำนานนางสงกรานต์ทั้ง ๗
19 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้บัตรชมภาพยนตร์จาก MAJOR CINEPLEX สาขาเช็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่
19 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดบริการในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 100
18 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดบริการ วันที่ 12-16 เมษายน 2567 เนื่องในวันสงกรานต์
9 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดของดให้บริการระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2567
9 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจากฐานข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2567
4 เมษายน พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ (Creative Design for the New Normal Library)"
29 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแนะนำฐานข้อมูล Thai Digital Collection: TDC
20 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมนิทรรศการผ่านจักรวาลนฤมิตร (Metaverse) เรื่อง เทศกาลภาพยนตร์ @Library CMRU ต้อนรับปิดเทอม
20 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
Fill in your answer ประจำเดือนมีนาคม 2567
14 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดเทอมแล้ว ไม่รู้จะไปที่ไหน!! Edutainment Zone เปิดให้บริการน้าาา
8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด ให้บริการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้
8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
8 มีนาคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดให้บริการพื้นที่ชั้น 2 และมุมเยาวชน
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลาทำการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2567
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่ สป.อว. บอกรับ ปี พ.ศ. 2567
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
Fill in your answer ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
Bookcaze เเอปสุดปัง เเหล่งรวมหนังสือออนไลน์
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่น CU-eLibrary
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจากฐานข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2567
31 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
Fill in your answer ประจำเดือนมกราคม 2567
15 มกราคม พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งระบบห้องสมุดขัดข้อง
25 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
Fill in your answer ประจำเดือนธันวาคม 2566
6 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันหยุดเดือนธันวาคม 2566
6 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจากฐานข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2566
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรย้ายมาอยู่ที่สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม แล้วน้า
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
Fill in your answer ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO: Dew Face Brand
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน เรื่องการนำอาหารเข้าห้องสมุด
19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2566
19 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจากฐานข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2566
5 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
Grand Opening 2023
21 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดแจ้งปรับเปลี่ยนจุดให้บริการ
13 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566
5 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรม Online Library Orientation และได้รับคะแนนกิจกรรม
25 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาเพศชาย เพื่อทำกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ที่สำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม
22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนสิงหาคม 2566
10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักสะลวง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม”
8 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt เกมล่ามหาสมบัติ
2 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี อบรมในหัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา”
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2”
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “รักสะลวง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม”
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แม่ริม)
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรม Online Library Orientation 2566
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง DIY ง่าย ๆ สไตล์เด็กหอ
19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้งานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2023
19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมิถุนายน 2566
17 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Online Library Orientation 2566
13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุเหลือใช้ เพื่อนำไปเป็นวัสดุในกิจกรรม DIY ง่าย ๆ สไตล์เด็กหอ 2023
3 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุด สำหรับนักศึกษารหัส 66
1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดให้บริการพื้นที่ SAFE ZONE จากฝุ่น PM 2.5
7 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนเมษายน 2566
5 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ
30 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาหารต้านฝุ่น PM 2.5
30 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้อากาศดีขึ้นนะ !
30 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่าลืมสวมแมสกันน้า
30 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library Line Sticker)
29 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีดูแลตัวเองในสภาวะฝุ่น PM 2.5 สูง
29 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝุ่น PM 2.5 ทำให้เกิดโรคร้ายอะไรบ้าง ?
28 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
รู้ทันป้องกันภัยฝุ่น PM 2.5
27 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ตอกลายภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่
24 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง The bag creator: กระเป๋าผ้าไวนิลสุดชิค สารพัดของปุ๊กปิ๊กก็ใส่ได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Friends of Library 2023: ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใครค้างชำระค่าปรับหนังสือ อย่าลืมมาจ่ายที่สำนักหอสมุดน้า
24 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม CMRU Library Line Sticker
16 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่ สป.อว. บอกรับปี 2566
6 มกราคม พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด
16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนธันวาคม 2565
15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด ขอต้อนรับเปิดเทอมด้วย Halloween Trick or Treat
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดให้บริการสำนักหอสมุดในวันที่ 25 ต.ค. - 4 พ.ย. 65
20 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
Bookcaze บริการยืม ebook ผ่านเว็บอ่านผ่านแอป
19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนตุลาคม 2565
11 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการออกแบบ
20 กันยายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนสิงหาคม 2565
2 กันยายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนสิงหาคม 2565
9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงการทำ Pretest และการศึกษาเนื้อหาในกิจกรรม Online Library Orientation
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “ครูยุค New Normal ด้วย Google Application”
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 เข้าร่วมอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม Online Library Orientation ปี 2565
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมิถุนายน 2565
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Online Library Orientation 2565
20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมิถุนายน 2565
16 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน CMRU Library KM Day 2022 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
Online Library Orientation 2565 Coming soon !
8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนเมษายน 2565
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนเมษายน 2565
19 เมษายน พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง
18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดเทอมแล้ว ใครลืมคืนหนังสือบ้าง ? เช็คหนังสือคงค้างและค่าปรับง่าย ๆ ด้วยตนเองก่อนที่จะสายเกินไป
16 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่ สป.อว. บอกรับปี 2565
11 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2565 และจะเปิดให้บริการวันที่ 14 มีนาคม 2565
10 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
อยู่ที่ไหนก็อ่านได้..CU-eLibrary
10 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั๋ว..เปิ้นมีตี้หลบฝุ่นเน้อ @Safe Zone ชั้น 1 สำนักหอสมุด (พื้นที่เวียงบัว)
7 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
Subject Guide บริการใหม่สุดจึ้ง!
3 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 มีนาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอแนะนำสื่อออนไลน์ iqdonline.com
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทดลองใช้งาน COPYLEAKS บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
28 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
24 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม Friends of Library ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้
20 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร การสืบค้นและการใช้ e-Books, e-Journals และ e-Magazines
7 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนธันวาคม 2564
30 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนธันวาคม 2564
2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน SSL-VPN
2 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร EBSCO Discovery Service (EDS)
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ที่สามารถใช้ทดแทนฐานข้อมูลที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ)
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทดลองใช้งาน COPYLEAKS บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหลักสูตร e-Thesis & e-Research
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนตุลาคม 2564
30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจทำวิจัย อบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม COPYLEAKS เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนตุลาคม 2564
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ !!! สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ
9 กันยายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำแบบประเมินบริการ SSL-VPN
2 กันยายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนสิงหาคม 2564
31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจรย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตอบแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจการใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2564
16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนสิงหาคม 2564
5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาชั้นปี 2 3 4 เข้าร่วมอบรม
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ศึกษาทำแบบทดสอบหลังการอบรมและแบบประเมิน กิจกรรม Online Library Orientation
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่าน e-Magazine ผ่าน Flipster ได้ยังไง ?
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้งาน SSL-VPN
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 13 - 31 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ศึกษาเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด กิจกรรม Online Library Orientation
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเข้าห้องเรียน กิจกรรม Online Library Orientation
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “ CMRU Library New Normal @ศูนย์แม่ริม ”
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมิถุนายน 2564
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษา ในการให้บริการพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Co-working Space และ Learning Space) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (พื้นที่เวียงบัว)
24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Online Library Orientation 2564
22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลาทำการสำนักหอสมุดปีการศึกษา 1/2564
21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ
14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. - 16.00 น.
9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
Online Library Orientation 2564 Coming soon !
7 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมิถุนายน 2564
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน CMRU Library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนเมษายน 2564
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2564
17 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. - 16.00 น.
1 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนเมษายน 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ตัดตุงไส้หมู
1 เมษายน พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมีนาคม 2564
31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวลาทำการสำนักหอสมุดช่วงปิดภาคเรียน 2/2563
15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
Netflix มาแล้ววววว !! และสำนักหอสมุดกลับมาเปิดให้บริการห้องชมภาพยนตร์ชั้น 1 และ 7
11 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดให้บริการ safe zone ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนมีนาคม 2564
3 มีนาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการโครงการพบเพื่อนเรียนรู้ (Friends of Library)
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการอบรมการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย (Smart Users)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปิดให้บริการวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. - 20.00 น.
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Netflix
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
บอกเราหน่อย...คุณคิดอย่างไรกับห้องสมุด
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมตอบคำถามจาก eBook ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ดอกกุหลาบจากกระดาษสา
29 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมเสนอรายชื่อหนังสือใหม่
28 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดให้บริการวันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
21 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 4-7 กันยายน 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดภาพถ่าย แชะ&แชร์ @CMRU Library ประจำปี 2563 หัวข้อ “CMRU Library New Normal”
5 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าใช้งานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ช่วงผ่อนปรนการระบาดของโรค COVID-19)
22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI
2 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10
23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์และบุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวร์เกมส์ ครั้งที่ 13"
23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Database Quiz ประจำเดือน ธ.ค. 62
9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน PUBG Mobile CMRU Library Championchip 2019
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน CMRU Library Fair 2019 พร้อมรับคะแนนกิจกรรม
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสำนักหอสมุด
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร้านหนังสือและร้านค้าลงทะเบียนขายสินค้างาน CMRU Library Fair 2019
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน CMRU Library Fair 2019
29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการใช้ฐานข้อมูล General Science Collection, Educators Reference Complete และการใช้ e-Books
15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ‼ ผลการประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) รับคะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิต
24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาเปิดให้บริการช่วงปิดภาคเรียนในวันที่ 11 - 27 มิ.ย. 2562
11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวลาเปิดให้บริการ ช่วงก่อนสอบภาคการศึกษาฤดูร้อนปี 2561
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมงาน KM Day 2019
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันพืชมงคล
30 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดจัดโครงการ CMRU Library แชร์เป๋า เฮาหื้อยืม 2019
26 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันสงกรานต์
10 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดแจ้งบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ย้ายไปให้บริการที่ชั้น 6
10 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดีแก่นางธญา ตันติวราภา พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดสำนักหอสมุด ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
9 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุด
7 เมษายน พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันจักรี
31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดให้บริการในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตอบแบบสอบถามดุษฎีนิพนธ์
1 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักหอสมุด แจ้งเวลาเปิดให้บริการในช่วงสอบปลายภาคเรียน
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากร ใช้บริการนำส่งเอกสาร (IRDS)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562