บริการขอเลขมาตรฐานหนังสือ

          บริการสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ต้องการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ได้ที่  แบบฟอร์มออนไลน์คลิก