สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

21 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “ห่อของขวัญแบบไม่จำเจ ผู้รับเทใจให้รัวๆ” โดยทางสำนักหอสมุดได้จัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการห่อของขวัญไว้ให้สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมกันห่อของขวัญของตัวเอง โดยมีบุคลากรของสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเทคนิคในการห่อของขวัญในรูปแบบต่างๆ

ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"