เลื่อนกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ

29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดย อรวรา ใสคำ

ประกาศด่วน !!! ห้องสมุดขอเลื่อนการจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt (การแข่งขันเกมล่ามหาสมบัติ)
ในวันพุธ ที่ 30 มิ.ย. 64 ไปแบบไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หากมีการจัดกิจกรรมวันใด จะประกาศให้ทราบต่อไป
ห้องสมุดเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนนะคะ❤️❤️
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"