สำนักหอสมุดทำบุญสำนัก ประจำปี 2565

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุด  ร่วมทำบุญสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ จำนวน 5 รูป ณ พื้นที่ Co-working space ชั้น 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงาน เนื่องในวันทำบุญประจำปีของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ Co-working space ชั้น 8 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"