บริการจองหนังสือออนไลน์

วิธีการจองทรัพยากรออนไลน์

          การจองจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรถูกยืมออกไปโดยผู้ใช้บริการก่อนหน้านี้และมีผู้ใช้บริการอีกคนหนึ่งต้องการใช้ทรัพยากรดังกล่าว และจะให้สิทธิ์ในการยืมแก่ผู้ที่จองไว้ หลังจากที่ทรัพยากรนั้นถูกนำมาคืน

1.  เปิด Web Browser -> ไปที่ http://opac.cmru.ac.th -> ค้นหาทรัพยากรที่ต้องการ

2.  ในหน้าข้อมูลทรัพยากร คลิกปุ่ม “Hold” เล่มที่ต้องการจอง

3.  หากท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอให้กรอก Username และ Password

4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าข้อมูลทรัพยากรอีกครั้ง กดปุ่ม “Hold” จะปรากฏสาขาที่รับทรัพยากร

5.  เลือกสาขาที่ต้องการทรัพยากร -> คลิกที่ “Confirm hold”

 

6.  หากทำการจองสำเร็จจะปรากฏข้อความว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”

7.  หากต้องการยกเลิกการจองให้ไปที่ PROFILE ตรงมุมขวาด้านบน

8.  ไปที่ Holding list

9.  เลือกรายการที่ต้องการยกเลิก -> กดปุ่ม Cancel Hold


วีดีโอแสดงวิธีการจองทรัพยากรออนไลน์

วีดีโอแสดงวิธีการยกเลิกการจองทรัพยากรออนไลน์