สำนักหอสมุด ดำเนินการสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาด

20 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ดำเนินการสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนตามมาตรการควบคุมเชื้อโควิด-19 ตามพื้นที่ให้บริการต่างๆภายในห้องสมุด เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"