สำนักหอสมุด ร่วมงานกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง (๑ ศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าว ปลูกลาน สืบสายใย วิถีไทย วิถีพอเพียง (๑ ศตวรรษ ราชภัฏเชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนลับัล ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมปลูกต้นลาน ปลูกข้าว ตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามและร่วมเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 100 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนเกษตรครูน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"