สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop ดอกกุหลาบจากกระดาษสา

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ดอกกุหลาบจากกระดาษสา” ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา    ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยากรโดยนายอำนาจ  เป็งกาสิทธ์ ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

     สำหรับกิจกรรมนี้ ทางสำนักหอสมุดได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการประดิษฐ์ดอกกุหลาบให้ และมีผู้ให้ความสนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"