ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน PUBG Mobile CMRU Library Championchip 2019

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน CMRU Library Fair 2019 พร้อมรับคะแนนกิจกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสำนักหอสมุด

นิตยสารเพลิน

Plearn ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562