สำนักหอสมุด จัดโครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ณ ห้องโถง สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ ประจำปี 2562    โดยผู้ช่วยศาสตรตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องโถง สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"