สำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567" พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างลานองค์พระมหาเจดีย์ บันไดแห่งความดี 100 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ และประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พิธีพุทธาภิเษก พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ณ ลานองค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"