สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักหอสมุดเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ภายในงานจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกกตัญญูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยในระดับมหาวิทยาลัย ด้วย

ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"