สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2019

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน CMRU Library fair 2019

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน CMRU Library fair 2019 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงาน CMRU Library fair 2019 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจาก library song   กิจกรรม DIY by me กิจกรรมหนังสือทำมือ การแสดงดนตรีจากวง CMRU Band นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม    การแสดงวัฒนธรรมล้านนา การแข่งขันเกม PubG กิจกรรมนักอ่านพบนักเขียน โดยคุณอนุชิต คำน้อย (คิวต่ำ) และกิจกรรมบันไดงูจากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ปี3

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"